کیفیت چوب پلاست

کنترل کیفیت پلاست وود

کیفیت چوب پلاست یا WPC خیلی مهم است. این محصول را می‌توان در استانهای مرطوب مانند مازندران و هرمزگان استفاده کرد. این شهرها دارای محیطی مرطوب است که نیازمند محصولی مقاوم می باشد. این محصول ممکن سالهای متمادی در معرض تابش مستقیم آفتاب، رطوبت و باران می باشد. هنگام خرید این محصول باید بجز قیمت