کفپوش یا تایل چوب پلاست

کفپوش چوب پلاست

کفپوش چوب پلاست (wpc) مزایای بسیاری دارد و این مزایا باعث شده که آنرا در مکانهای زیادی استفاده نمایند. بزرگترین مزیت کفپوش وود پلاست این است که می توان آنرا در اندازه های مختلف تولید نمود و در مکانهای مختلف استفاده نمود. کفپوش چوب پلاست چیست؟ کفپوش چوب پلاست در اصل همان چوب پلاست است